• 73/161 phố Cấm- P. Gia Viên- Ngô Quyền- Hải Phòng
 • 0225. 3853.996 / 3628.868

Xe cho thuê

Toyota Sienna
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 7 chỗ
Dcar Limousine
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 16 chỗ
Toyota Innova
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 7 chỗ
Ford Transit
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 16 chỗ
KIA Sedona Grand
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 7 chỗ
Hyundai Powertec
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 47 chỗ
Ford Transit
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 16 chỗ
Samco isuzu
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 29 chỗ
Hyundai universe
Liên hệ
 • Đời xe : Xe mới
 • seat : Xe 47 chỗ
0988.838.865